Varför investera?

fastighet2

Vill man ha ett av de säkraste investeringsalternativen som finns, men ändå ha chans till en riktigt bra avkastning, är fastigheter det absolut mest populära alternativet. Om man ser till andra typer av investeringar som till exempel aktier och optioner, är den potentiella avkastningen stor om man prickar rätt. Dock ska man ha tur med konjunkturen under en längre tid och lyckas sälja exakt på rätt tidpunkt för att maximera sin avkastning. Självklart är detta fullt möjligt och kan bli en bra affär, men risken man tar när man spekulerar i enskilda aktier, eller till och med ackumulerade fonder, är betydligt större än när man på ett genomtänkt och professionellt sätt spekulerar i fastigheter.

Varför är en genomtänkt fastighetsaffär så på pass bra investering då? Historiskt sett ha vi alla bevis vi behöver – värdet på fastigheter har stigit stadigt de senaste 100 åren och bortser vi från extremfall som finanskrisen i USA 2008 är det den överlägset mest stabila investeringen man kan göra.

Jordens befolkning kommer att fortsätta öka enligt att rapporter, och ett boende kommer alltid att efterfrågas, varför fastigheter är en relativt konjunkturokänslig investering. Med långt mycket mindre risk än enskilda aktier kan man göra enorma vinster på fastighetsaffärer om man investerar rätt, tar hand om sin investering och säljer när marknaden har stor efterfrågan.

Det ska dock sägas att det krävs ett avsevärt mycket större kapital för att investera i fastigheter än enskilda aktier eller fonder, samt att boendemarknaden precis som alla andra marknader går upp och ned. Dock har vi alltid historiskt sett fått uppleva hur varje nedgång på boendemarknaden förr eller senare följts av en ännu starkare uppgång. Har man kapitalet och tålamodet kan därför fastigheter vara det allra bästa investeringsalternativet man kan tänka sig.