Fastigheter – tillgång eller skuld?

Sperlingens-backe_Fastighet-utifrån11

Det är populärt att investera i fastigheter och solskenshistorierna om hur spekulanter köpt, behållit och sedan sålt sina fastigheter till en ordentlig vinst är många. Dock är det intressant att se på hur gemene man uppfattar ägandet av en fastighet. Den vanliga inställningen är att en fastighet är en tillgång för din privatekonomi.

En tillgång innebär helt enkelt någonting som du äger, som i framtiden förväntas ge ett positivt kassaflöde. I detta fall innebär det kassaflödet givetvis att du vid någon given tidpunkt säljer din fastighet, får tillbaka din grundinvestering, samt förhoppningsvis gör en vinst. Enligt denna definition råder det onekligen inget tvivel om att man bör se en fastighet som en tillgång.

Som vi vet dock är verkligheten inte lika enkel och bekväm som teorin. Under tiden man äger en fastighet har man ofta enorma kostnader för sitt boende om man inte är född med en silversked i munnen och kan betala sitt hus eller sin lägenhet kontant.

Dessa kostnader är först och främst på papper: grundinvesteringen. Skulle du behandla din privatekonomi som ett företags bokföring skulle i så fall skuldsidan fyllas på ordentligt i den sekunden banken betalar ut ditt bolån. Efter detta har du konstant kassaflöde utåt (du går alltså minus i den månatliga verksamheten om vi ska fortsätta på företagsjämförelsen) genom att du betalar ränta på ditt lån samt amorterar tusentals kronor varje månad. Detta kapital menar många att det skulle kunna användas bättre under de åren man äger en fastighet och det råder ständig debatt huruvida man förbättrar eller försämrar sina chanser till en god investering om man behåller pengarna utanför fastigheten gentemot att investera dem i ett köp. Därför är det helt enkelt upp till en själv att räkna, tänka efter och avgöra: är ditt eventuella fastighetsköp eller ditt ägande av fastighet en tillgång eller en skuld?